Zapraszamy na zajęcia sezon artystyczny 2022/2023

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

zaprasza na zajęcia w sezonie artystycznym 2022/2023

Taneczne (kl.I-V) – Teatralne (kl.I -IV) – Wokalne(od kl.I SP) – Rytmika (lat 4-7) – Plastyka – Aerobik – Aerobik Senior – Joga – Rękodzieło (makrama, kuferek)

Zapisy na zajęcia:
teatr, taniec, wokalne, rytmika, plastyka –
codziennie od 1 września do 15 września br.

( ilość miejsc w każdej kategorii ograniczona).

Informacje o opłatach i udziale w zajęciach plastycznych oraz rozpoczęciu zajęć z aerobiku i jogi – na odrębnych plakatach.

Wszelkie informacje dotyczące zajęć można uzyskać osobiście w GOK
lub pod nr tel. 41 25 41 676

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w zajęciach, zasadach pobierania opłat i klauzulą RODO dostępnych na naszej stronie.