Projekty

Konwersja cyfrowa domów kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie uzyskał dofinansowanie w wysokości 92 800 zł. na realizację projektu Nasz krok milowy – cyfrowa przemiana! złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 r. Całkowity koszt projektu wynosi 100 610,00 zł.

Projekt zakłada udział pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury i Grantobiorcę, oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt w celu poprawy jakości działań edukacyjnych
i animacyjnych on-line i w sposób cyfrowy.
Zakupione zostaną: kamery do przekazu online, aparat fotograficzny, oświetlenie, komputer z programem do montażu filmów i obróbki zdjęć, nagłośnienie i niezbędny osprzęt. Zostanie dostosowana strona internetowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie podzielone na części: rozeznanie rynku mailowe i telefoniczne, wybór najkorzystniejszych ofert, zakup sprzętu, dostosowanie strony internetowej, przeprowadzenie szkoleń, promocja projektu. Realizacja projektu podniesie kompetencje cyfrowe pracowników. Poprawi standard prowadzonej działalności animacyjno-kulturalnej i edukację cyfrową społeczności lokalnej. Umożliwi promocję lokalnych artystów i dziedzictwa kulturowego.