Biblioteka

Organizacja Pracy
Biblioteki Publicznej w Bliżynie i Mroczkowie

w okresie: lipiec – sierpień 2022 r.

Biblioteka w Bliżynie (czynna w miesiącu lipcu)

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek 9.00 – 17.00

środa 9.00 – 12.30

czwartek 8.00 – 16.00

piątek 9.00 – 12.30

sobota nieczynne

Biblioteka w Bliżynie (czynna w miesiącu sierpniu)

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek 9.00 – 17.00

środa 9.00 – 17.00

czwartek 8.00 – 16.00

piątek 9.00 – 17.00

sobota nieczynne

Biblioteka w Mroczkowie (czynna w miesiącu lipcu)

poniedziałek nieczynne

wtorek nieczynne

środa 13.00 – 17.00

czwartek nieczynne

piątek 13.00 – 17.00

sobota nieczynne

Biblioteka w Mroczkowie (czynna w miesiącu sierpniu)

w pierwszym tygodniu sierpnia:

poniedziałek 13.00 – 17.00

wtorek nieczynne

środa 13.00 – 17.00

czwartek nieczynne

piątek 13.00 – 17.00

sobota nieczynne

od 08.08 do 26.08 urlop biblioteka nieczynna