Zakończenie projektu Konwersja cyfrowa domów kultury

Dzisiaj 30 czerwca 2022 r.
dobiegła końca realizacja projektu
„Nasz krok milowy- cyfrowa przemiana!”
Dla nas, małego Ośrodka, ale wielkiego duchem i chęcią działania udział w projekcie był
WIELKIM KROKIEM MILOWYM i WIELKĄ PRZEMIANĄ CYFROWĄ.

To był bardzo pracowity rok. Wzięliśmy udział w 20 różnorodnych szkoleniach zorganizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, Operatora projektu systemowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” i 3 szkoleniach warsztatowych zorganizowanych przez Grantobiorcę czyli Gminny Ośrodek Kultury. W sumie na szkoleniach spędziliśmy ok. 120 godz.

Udział w szkoleniach odkrył przed nami świat możliwości cyfrowych. Poznaliśmy szeroki zakres darmowych narzędzi cyfrowych – jakie daje nam internet – umożliwiających animację kultury, promocję, organizację spotkań i warsztatów online, transmisji video i edycji materiałów foto i video.

Różnorodność szkoleń dała nam wiedzę nt. prawa autorskiego, bazy konkurencyjności, zamówień publicznych.

Twórcze konsultacje i spotkania z naszą trenerką Panią Izabelą Ferenc, której bardzo dziękujemy. Mamy tyle pomysłów. Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie pomocnym środkiem w ich realizacji. Dziękujemy wszystkim szkoleniowcom i opiekunom projektu za pomoc i wsparcie w jego realizacji!