Dofinansowanie dla biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

Biblioteka Publiczna

otrzymał dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3000 zł.

Dofinansowano w ramach konkursu

Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych

Kierunek inwestycji 1.1.

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych